For Sprogcenter Furesøs egne kursister foregår tilmeldingen til prøverne i samarbejde med læreren på det prøveforberedende hold.

Som selvstuderende foregår tilmeldingen enten ved personlig henvendelse eller på sprogcenter@furesoe.dk

Tilmelding til Prøve i Dansk

- prøven aflægges på papir. Medbring blyant og/eller kuglepen.

Næste skriftlige Prøve i Dansk 1, 2, eller 3

Dansk 3: 18. maj 2021

Dansk 2: 19. maj 2021

Dansk 1: 20. maj 2021

Tilmelding senest 8. marts 2021
Gebyr ved tilmelding 1.417 kr.
Mundtlige prøver
De mundtlige prøver ligger i perioden mellem den 14. - 25. juni 2021. 

For Sprogcenter Furesøs egne kursister foregår tilmeldingen til prøverne i samarbejde med læreren på det prøveforberedende hold.

Som selvstuderende foregår tilmeldingen enten ved personlig henvendelse eller på sprogcenter@furesoe.dk.

Ved tilmeldingen skal man som selvstuderende betale et gebyr. Gebyret er bestemt af ministeriet. Det kan betales kontant eller på Mobile Pay ved tilmeldingen.

Husk billedlegitimation

For at kunne deltage i prøven skal du ved indgangen til prøvelokalet vise gyldig billedlegitimation, som skal være udstedt af en offentlig myndighed i Danmark eller et EU/EØS-medlemsland.

Prøve på særlige vilkår

Tal med din lærer eller vores vejleder, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (f.eks. ordblindhed, PTSD mm.). Der kan være mulighed for at bevilge særlige prøvevilkår ved prøven.

Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over forhold ved prøven, skal du sende en skriftlig klage til sprogcenter@furesoe.dk. Du skal klage senest fire uger efter, du har fået din bedømmelse.

Kontakt

Sprogcenter

Hvedemarken 3
3520 Farum
Tlf.: 7235 5050
E-mail: sprogcenter@furesoe.dk

Åbent for personlig og telefonisk henvendelse:
Mandag til onsdag kl. 9.00-12.00 og 13-15.00
Torsdag kl. 9.00-12.00 og 13-18:00
Fredag kl. 9.00-13.00

Kontoret er lukket mellem 12.00-13.00 mandag-torsdag

Del: