Prøve i Dansk 1 (PD1), Prøve i Dansk 2 (PD2) og  Prøve i Dansk 3 (PD3)

Indhold

De tre danskprøver består af en mundtlig og en skriftlig del og indeholder fire delprøver:

  • Læseforståelse

  • Skriftlig fremstilling

  • Mundtlig kommunikation og lytteforståelse

Formål

Du kan bruge din danskrøve til enten af søge arbejde, optagelse på en uddannelse, permanent opholdstilladelse eller statsborgerskab.

Tilmelding til Prøve i Dansk

Prøven aflægges på papir. Medbring blyant og/eller kuglepen.

Næste skriftlige Prøve i Dansk 1, 2, eller 3

Dansk 3: 14. maj 2024

Dansk 2: 15. maj 2024

Dansk 1: 16. maj 2024

Tilmelding senest 4. marts 2024
Gebyr ved tilmelding 1.520 kr.
Mundtlige prøver
De mundtlige prøver er i perioden 10. - 21 juni 2024

For Sprogcenter Furesøs egne kursister foregår tilmeldingen til prøverne i samarbejde med læreren på det prøveforberedende hold.

Som selvstuderende foregår tilmeldingen online her på siden (se lidt længere nede). Du kan tilmelde dig via en pc. eller ved personlig henvendelse på sprogcentret. 

Ved tilmeldingen skal man som selvstuderende betale et gebyr. Gebyret er bestemt af ministeriet. Det skal betales med MobilePay: 84 39 12 ved online tilmelding, men der kan også betales kontant ved personlig henvendelse. 

Husk billedlegitimation

For at kunne deltage i prøven skal du ved indgangen til prøvelokalet vise gyldig billedlegitimation, som skal være udstedt af en offentlig myndighed i Danmark eller et EU/EØS-medlemsland.

Prøve på særlige vilkår

Tal med din lærer eller vores vejleder, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (f.eks. ordblindhed, PTSD mm.). Der kan være mulighed for at bevilge særlige vilkår ved prøven.

Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over forhold ved prøven, skal du sende en skriftlig klage til sprogcenter@furesoe.dk. Du skal klage senest fire uger efter du har fået din bedømmelse.

Kontakt

Sprogcenter

Hvedemarken 3
3520 Farum
Tlf.: 7235 5050
E-mail: sprogcenter@furesoe.dk

Åbent for personlig og telefonisk henvendelse:
Mandag til onsdag kl. 9.00-12.00 og 13-15.00
Torsdag kl. 9.00-12.00 og 13-18:00
Fredag kl. 9.00-13.00

Kontoret er lukket mellem 12.00-13.00 mandag-torsdag

Del: