Når du tilmelder dig FVU, finder vi sammen ud af, om du skal starte på FVU-start eller FVU-dansk, trin 1, 2, 3 eller 4. 

FVU-start og FVU-dansk:

FVU-start: Dette fag er for voksne, som har dansk som andetsprog. Fokus på mundtlighed, ordkendskab og let læsning og skrivning.
FVU-dansk, trin 1: Ordstavning af lette ord. Læse og skrive kortere tekster. Læsning og skrivning i hverdagen.
FVU-dansk, trin 2: Ordstavning af svære ord. Læse og skrive længere tekster. Mere læsning og skrivning i hverdagen.
FVU-dansk, trin 3: Du lærer om grammatik og forskellige slags tekster, fx aviser og bøger. Din viden om grammatik og forskellige tekster bruger du til at skrive, stave og læse.
FVU-dansk, trin 4: Her arbejder vi især med skriftlig dansk. Du bliver bedre til at skrive, så du kan bruge det i dit job, din uddannelse og fritid.

Den afsluttende prøve efter trin 4 svarer til 9. klasse i dansk, og den giver adgang til uddannelse på fx erhvervsskoler og SOSU-uddannelser.

Del: