• Depositum

  Selvforsørgende kursister, f.eks. EU-borgere samt udenlandske arbejdstagere og studerende, skal betale 2000 kr. i depositum, når de ønsker at starte på et modul på en danskuddannelse.

  Pengene kan betales på mobilepay: 84 39 12 eller kontant hos sekretæren.

  Flygtninge, familiesammenførte, dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere henvist af jobcentret, skal ikke betale depositum.

  Selvforsørgende kursister får deres fulde depositum tilbage, når de har færdiggjort deres danskundervisning, hvis de gennemfører modulerne indenfor tidsrammen.

  En danskuddannelse består af seks moduler. Når et modul er påbegyndt, skal det afsluttes med en bestået modultest inden for en fastsat tidsramme. Pauser er bedst at lægge mellem modulerne. Her kan du se tidsrammen for hvert modul.

  Modul 1: 4 mdr.

  Modul 2: 5 mdr.

  Modul 3: 7 mdr.

  Modul 4: 8 mdr.

  Modul 5: 9 mdr.

  Modul 6: 9 mdr.

 • Mødetider

  Undervisningen på Sprogcenter Furesø er foregår både formiddag, eftermiddag og aften:

  Dagholdene har 4 ugentlige mødegange:

  Formiddag: kl. 8:30 - 11:30, ca 3,5 lektioner med 2 x 15 minutters pause

  Eftermiddags: kl. 12:00 - 15:00, ca. 3,5 lektioner med 2 x 15 minutters pause

  Aftenholdene har 2 ugentlige mødegange, enten mandag/onsdag eller tirsdag/torsdag:

  Aften: kl. 17:00 - 20:00, ca. 3,5 lektioner med 2 x 15 minutters pause

 • Materialer

  Når du starter på din danskundervisning på sprogcenter Furesø, udleverer vi de bøger og andre materialer, du skal bruge for at følge kurset.

  Bøger og øvrige materialer til undervisningen

  I løbet af studieforløbet vil din lærer løbende give dig nye bøger og materialer efter behov.

  Tekstbøger og ordbøger låner du af os, så længe du er tilmeldt undervisningen her. Dem skal du aflevere, når du holder op på sprogcentret

  Du kan også låne læsebøger, der passer til dit niveau, på vores lille kursistbibliotek.

   

 • Fravær

  Når man er tilmeldt undervisning på et sprogcenter, har man mødepligt - det betyder, at man har pligt til at møde til undervisningen hver mødegang, bortset fra "lovligt fravær" på grund af sygdom eller rejser i forbindelse med arbejde.

  Fravær giver problemer for mange mennesker:
  Den fraværende selv, som går glip af informationer, instruktioner og sproglig træning og derved forsinker sin progression.

  De andre kursister på holdet, som forstyrres, når den fraværende kommer tilbage og ikke er på niveau med holdet.

  Læreren, som har planlagt et samlet forløb for hele holdet med gruppearbejde, modultestforberedelse, ekskursioner osv.

  Administrationen, som får ekstra arbejdsopgaver med registrering af fravær og indkaldelse til fraværssamtaler.

  Ledelsens kvalitetsudviklingsarbejde, hvor højt fravær er en negativ faktor

 • Parkering

  Vi har begrænsede parkeringsforhold enten på Hvedemarken eller på den nærliggende parkeringsplads. På parkeringspladsen er der kun parkering med P-skive i 2 timer.

 • Ferieplan

  Ferieplan for SPROGCENTER FURESØ for 2020/2021

   

  Efterårsferie

  10. oktober - 18. oktober (begge dage incl.)

  Vi starter mandag den 19. oktober 2020

   

  Juleferie

  23. december – 4. januar (begge dage incl.)

  Vi starter igen: Tirsdag den 5. januar 2021

   

  Vinterferie

  18. - 21. februar (begge dage incl.)

  Vi starter igen: Mandag d. 22. februar 2021

   

  Påskeferie

  27. marts – 05. april (begge dage incl.)

  Vi starter igen: Tirsdag den 6. april 2021

   

  Bededagsferien

  30. april - 02. maj 

  Vi starter igen: Mandag den 3. maj 2021

   

  Kr. Himmelfartferie

  13. maj -16. maj (begge dage incl.)

  Vi starter igen: Mandag den 17. maj 2021

   

  Pinsedag

  22. maj - 24. maj (begge dage incl.)

  Vi starter igen: Tirsdag den 25. maj 2021

   

  Sommerferie

  1. juli 2020 (sommer afslutning den 30. juni)

  Vi starter igen: Tirsdag den 3. august 2021

   

   

Coronavirus

Du kan læse mere om en række beredskabstiltag, som Furesø Kommune har iværksat ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Tiltagene skal modvirke hurtig spredning af COVID-19.

Coronavirus (English)

You can read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Kontakt

Sprogcenter

Hvedemarken 3
3520 Farum
Tlf.: 7235 5050
E-mail: sprogcenter@furesoe.dk

Åbent for personlig og telefonisk henvendelse:
Mandag til onsdag kl. 9.00-12.00 og 13-15.00
Torsdag kl. 9.00-12.00 og 13-18:00
Fredag kl. 9.00-13.00

Kontoret er lukket mellem 12.00-13.00 mandag-torsdag

Del: