Coronavirus

Du kan læse mere om en række beredskabstiltag, som Furesø Kommune har iværksat ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Tiltagene skal modvirke hurtig spredning af COVID-19.

Coronavirus (English)

You can read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

 • Betaling

  Siden d. 1. juli 2018 har alle selvforsørgende kursister, f.eks. EU-borgere samt udenlandske arbejdstagere og studerende, skulle betale 2000 kr. pr. modul på danskuddannelse. Dette svarer til ca. 10 % af udgiften ved sprogundervisningen.

  Pengene kan betales på mobilepay: 84 39 12 eller kontant hos sekretæren.

  Flygtninge og familiesammenførte er ikke omfattet af den nye lov og kan fortsat følge danskundervisning gratis.

  En danskuddannelse består af seks moduler. Når et modul er påbegyndt, skal det afsluttes med en bestået modultest inden for en fastsat tidsramme. Det er således ikke hensigtsmæssigt at holde pause eller være fraværende midt i et modul. Her kan du se tidsrammen for hvert modul.

  Modul 1: 4 mdr.

  Modul 2: 5 mdr.

  Modul 3: 7 mdr.

  Modul 4: 8 mdr.

  Modul 5: 9 mdr.

  Modul 6: 9 mdr.

 • Mødetider

  Undervisningen på Sprogcenter Furesø er foregår både formiddag, eftermiddag og aften:

  Dagholdene har 4 ugentlige mødegange:

  Formiddag: kl. 8:30 - 11:30, ca 3,5 lektioner med 2 x 15 minutters pause

  Eftermiddags: kl. 12:00 - 15:00, ca. 3,5 lektioner med 2 x 15 minutters pause

  Aftenholdene har 2 ugentlige mødegange, enten mandag/onsdag eller tirsdag/torsdag:

  Aften: kl. 17:00 - 20:00, ca. 3,5 lektioner med 2 x 15 minutters pause

 • Materialer

  Når du starter på din danskundervisning på sprogcenter Furesø, udleverer vi de bøger og andre materialer, du skal bruge for at følge kurset.

  Bøger og øvrige materialer til undervisningen

  I løbet af studieforløbet vil din lærer løbende give dig nye bøger og materialer efter behov.

  Tekstbøger og ordbøger låner du af os, så længe du er tilmeldt undervisningen her. Dem skal du aflevere, når du holder op på sprogcentret

  Du kan også låne læsebøger, der passer til dit niveau, på vores lille kursistbibliotek.

   

 • Fravær

  Når man er tilmeldt undervisning på et sprogcenter, har man mødepligt - det betyder, at man har pligt til at møde til undervisningen hver mødegang, bortset fra "lovligt fravær" på grund af sygdom eller rejser i forbindelse med arbejde.

  Fravær giver problemer for mange mennesker:
  Den fraværende selv, som går glip af informationer, instruktioner og sproglig træning og derved forsinker sin progression.

  De andre kursister på holdet, som forstyrres, når den fraværende kommer tilbage og ikke er på niveau med holdet.

  Læreren, som har planlagt et samlet forløb for hele holdet med gruppearbejde, modultestforberedelse, ekskursioner osv.

  Administrationen, som får ekstra arbejdsopgaver med registrering af fravær og indkaldelse til fraværssamtaler.

  Ledelsens kvalitetsudviklingsarbejde, hvor højt fravær er en negativ faktor

 • Parkering

  Vi har begrænsede parkeringsforhold enten på Hvedemarken eller på den nærliggende parkeringsplads. På parkeringspladsen er der kun parkering med P-skive i 2 timer.

 • Ferieplan
    Ferie 1. skoledag efter ferie
  Juleferie 21. december – 5. januar (begge dage incl.) Mandag den 6. januar 2019
  Vinterferie 13. - 16. februar (begge dage incl.) Mandag d. 17. februar 2020
  Påskeferie 4. april – 13. april (begge dage incl.) Tirsdag den 14. april 2020
  Bededag 8. maj 2019  Mandag den 11. maj 2020
  Kr. Himmelfartferie 21. maj -24. maj (begge dage incl.) Mandag den 25. maj 2020
  Pinsedag 30. maj - 1. juni ( 2. Pinsedag) Mandag den 25. maj 2020
  Grundlovsdag 5. juni Mandag d. 8. juni 2020
  Sommerferie

  Starter d. 4. juli 2020

  (Sommerafslutning d. 3. juli)

  Mandag den 5. august 2020

Kontakt

Sprogcenter

Hvedemarken 3
3520 Farum
Tlf.: 7235 5050
E-mail: sprogcenter@furesoe.dk

Åbent for personlig og telefonisk henvendelse:
Mandag til onsdag kl. 9.00-12.00 og 13-15.00
Torsdag kl. 9.00-12.00 og 13-18:00
Fredag kl. 9.00-13.00

Kontoret er lukket mellem 12.00-13.00 mandag-torsdag

Del: