Du kan følge vores undervisning op til prøverne eller du kan gå op som selvstuderende. Som selvstuderende betaler du et gebyr. Prøverne aflægges på papir, så du skal huske at medbringe blyant og/eller kuglepen.

 • Prøve i Dansk 1

  Prøve i Dansk 1 er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 1. Den består af en skriftlig og en mundtlig del.

  Skriftlig del:

  • Læseforståelse: 1 time og 30 minutter
  • Skriftlig fremstilling: 1 time


  Mundtlig del:

  • Mundtlig kommunikation med lytteforståelse: 30 minutter

  Prøven aflægges på papir, så du skal medbringe kuglepen/blyant. Du får et prøvebevis når du har gennemført prøven.


  Information om næste prøve i Dansk 1

  Skriftlig prøve 18. juni 2020, kl. 10
  Mundtlig prøve Mellem den 22. juni og 3. juli 2020 (datoer udmeldes ultimo maj 2020)
  Tilmelding senest 2. marts 2020
  Gebyr ved tilmelding 1.389 kr.

  Tilmelding til Dansk 1

  For Sprogcenter Furesøs egne kursister foregår tilmeldingen til prøverne i samarbejde med læreren på det prøveforberedende hold.

  Som selvstuderende foregår tilmeldingen enten ved personlig henvendelse til Sprogcenter Furesø eller på sprogcenter@furesoe.dk.

  Ved tilmeldingen skal man som selvstuderende betale et gebyr. Gebyret er bestemt af ministeriet. Det kan betales kontant eller på Mobile Pay ved tilmeldingen.

  Husk billedlegitimation

  For at kunne deltage i prøven skal du ved indgangen til prøvelokalet vise gyldig billedlegitimation, som skal være udstedt af en offentlig myndighed i Danmark eller et EU/EØS-medlemsland.

 • Prøver i Dansk 2

  Prøve i Dansk 2 er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 2

  Den består af en skriftlig og en mundtlig del:

  Skriftlig del:

  • Læseforståelse: 1 time og 30 minutter
  • Skriftlig fremstilling: 1 timer og 30 minutter

  Mundtlig del:

  • Mundtlig kommunikation med lytteforståelse: 30 minutter

  Prøven aflægges på papir, så du skal medbringe blyant/kuglepen. Du får et bevis når du har gennemført prøven.

  Information om næste prøve i Dansk 2

  Skriftlig prøve 17. juni 2020, kl. 10
  Mundtlig prøve Mellem den 22. juni og 3. juli 2020 (dato udmeldes ultimo april)
  Tilmelding senest 2. marts 2020
  Gebyr ved tilmelding 1.389 kr.

  Tilmelding til prøven Dansk 2

  For Sprogcenter Furesøs egne kursister foregår tilmeldingen til prøverne i samarbejde med læreren på det prøveforberedende hold.

  Som selvstuderende foregår tilmeldingen enten ved personlig henvendelse til Sprogcenter Furesø eller på sprogcenter@furesoe.dk.

  Ved tilmeldingen skal man som selvstuderende betale et gebyr. Gebyret er bestemt af ministeriet. Det kan betales kontant eller på Mobile Pay ved tilmeldingen.

  Husk billedlegitimation

  For at kunne deltage i prøven skal du ved indgangen til prøvelokalet vise gyldig billedlegitimation, som skal være udstedt af en offentlig myndighed i Danmark eller et EU/EØS-medlemsland.

 • Prøver i Dansk 3

  Prøve i Dansk 3 er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 3.

  Den består af en skriftlig og en mundtlig del:


  Skriftlig del:

  • Læseforståelse: 1 time og 30 minutter
  • Skriftlig fremstilling: 2 timer og 30 minutter

  Mundtlig del:

  • Mundtlig kommunikation med lytteforståelse: 30 minutter

  Prøven aflægges på papir, så du skal medbringe blyant/kuglepen. Du får et prøvebevis når du har gennemført prøven.

  Information om næste prøve i Dansk 3

  Skriftlig prøve 16. juni 2020, kl. 10
  Mundtlig prøve Mellem den 22. juni og 3. juli 2020 (dato udmeldes ultimo april)
  Tilmelding senest 2. marts 2020
  Gebyr ved tilmelding 1.389 kr.

  Tilmelding til Dansk 3

  For Sprogcenter Furesøs egne kursister foregår tilmeldingen til prøverne i samarbejde med læreren på det prøveforberedende hold.

  Som selvstuderende foregår tilmeldingen enten ved personlig henvendelse til Sprogcenter Furesø eller på sprogcenter@furesoe.dk.

  Ved tilmeldingen skal man som selvstuderende betale et gebyr. Gebyret er bestemt af ministeriet. Det kan betales kontant eller på Mobile Pay ved tilmeldingen.

  Husk billedlegitimation

  For at kunne deltage i prøven skal du ved indgangen til prøvelokalet vise gyldig billedlegitimation, som skal være udstedt af en offentlig myndighed i Danmark eller et EU/EØS-medlemsland.


  Indfødsret

  Det er et krav for at søge dansk indfødsret (statsborgerskab), at man har bestået Prøve i Dansk 3 med et karaktergennemsnit på mindst 4. Man skal også bestå Indfødsretsprøven af 2015.

   

 • Prøveregler

  (Se også opslag på skolen, informationsbrev og hør mere på informationsmøderne)

  • Husk dansk/EU-udstedt legitimation - f.eks. dit opholdskort.
  • Husk at komme i god tid før prøven.
  • Du må ikke kommunikere med andre prøvedeltagere under prøven. Hverken med ord, øjenkontakt eller fagter.
  • Du må ikke medbringe mobiltelefon
  • Du må ikke gå fra din plads, før læreren har sagt ok.

  Hvis du ikke overholder reglerne stopper vi din prøve. Du skal så vente seks måneder på at komme til en ny prøve.

For Sprogcenter Furesøs egne kursister foregår tilmeldingen til prøverne i samarbejde med læreren på det prøveforberedende hold.

Som selvstuderende foregår tilmeldingen enten ved personlig henvendelse eller på sprogcenter@furesoe.dk

Prøve på særlige vilkår

Tal med din lærer eller vores vejleder, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (f.eks. ordblindhed, PTSD mm.). Der kan være mulighed for at bevilge særlige prøvevilkår ved prøven.

Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over forhold ved prøven, skal du sende en skriftlig klage til sprogcenter@furesoe.dk . Du skal klage senest fire uger efter, du har fået din bedømmelse.

Kontakt

Sprogcenter

Hvedemarken 3
3520 Farum
Tlf.: 7235 5050
E-mail: sprogcenter@furesoe.dk

Åbent for personlig og telefonisk henvendelse:
Mandag til onsdag kl. 9.00-12.00 og 13-15.00
Torsdag kl. 9.00-12.00 og 13-18:00
Fredag kl. 9.00-13.00

Kontoret er lukket mellem 12.00-13.00 mandag-torsdag

Del: