Når du tilmelder dig FVU, finder vi sammen ud af, hvilket trin du skal starte på. 

FVU Læsning:

FVU Start: Forberedelse til trin 1. Vi har fokus på mundtlighed, ordkendskab og let læsning og skrivning.
FVU trin 1: Ordstavning af lette ord. Læse og skrive kortere tekster. Læsning og skrivning i hverdagen.
FVU trin 2: Ordstavning af svære ord. Læse og skrive længere tekster. Mere læsning og skrivning i hverdagen.
FVU trin 3: Du lærer om grammatik og forskellige slags tekster, fx aviser og bøger. Din viden om grammatik og forskellige tekster bruger du til at skrive, stave og læse.
FVU trin 4: Her arbejder vi især med skriftlig dansk. Du bliver bedre til at skrive, så du kan bruge det i dit job, din uddannelse og fritid.

Den afsluttende prøve efter trin 4 svarer til 9. klasse i dansk, og den giver adgang til uddannelse på fx erhvervsskoler og SOSU-uddannelse.

FVU Matematik:

FVU matematik trin 1: Du arbejder især med de basale regnearter og du lærer at bruge mål og vægt, brøker og procenter, længde og højde, bredde og omkreds.

FVU matematik 2rin2: Du arbejder bl.a. med areal, rummål og figurer. Og du arbejder også med statistik.

Den afsluttende prøve efter trin 2 svarer til 9. klasse i matematik, og den giver adgang til uddannelse på fx erhvervsskoler og SOSU-uddannelse.

Prøver

Prøverne følger reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. Der afholdes prøve ved afslutningen af hvert FVU-forløb a 80 lektioner. Du tilmeldes i samarbejde med din lærer. Selvstuderende kan tilmeldes, hvis de via en screening vurderes at have det påkrævede niveau.

Billedlegitimation

Du skal huske at medbringe legitimation til Trin-prøverne. På Sprogcenter Furesø bruger vi (både til Danskprøver og FVUprøver) de retningslinjer for legitimation, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration har udarbejdet. F.eks. kan du legitimere dig med pas, opholdskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark eller pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS medlemsland. Pas fra lande uden for EU/EØS skal have indsat opholds-eller visumsticker fra et schengenland.

Del: