Billede af Sprogcenteret

Fravær

Når man er tilmeldt undervisning på et sprogcenter, har man mødepligt - det betyder, at man har pligt til at møde til undervisningen hver mødegang, bortset fra "lovligt fravær" på grund af sygdom eller rejser i forbindelse med arbejde.

Fravær giver problemer for mange mennesker:

  • Den fraværende selv, som går glip af informationer, instruktioner og sproglig træning og derved forsinker sin progression
  • De andre kursister på holdet, som forstyrres, når den fraværende kommer tilbage og ikke er på niveau med holdet
  • Læreren, som har planlagt et samlet forløb for hele holdet med gruppearbejde, modultestforberedelse, ekskursioner osv.
  • Administrationen, som får ekstra arbejdsopgaver med registrering af fravær og indkaldelse til fraværssamtaler
  • Ledelsens kvalitetsudviklingsarbejde, hvor højt fravær er en negativ faktor

Sidst opdateret 21. juni 2018

» Kontakt

Sprogcenter Furesø

Hvedemarken 3
3520 Farum

EAN nr. 5798 0085 03 962

Find os på Krak


Tlf.: 7235 5050
E-mail: sprogcenter@furesoe.dk

Åbningstider:

Kontortid:
Mandag - onsdag 9:00 - 15:00,

torsdag 9.00 - 18:00,

fredag 9:00 - 13:00

Kontoret er dog lukket fra 12:00 - 13:00 mandag til torsdag.